Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja pääosin rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista.

Kuntotarkastuksen tekee rakennustekninen asiantuntijamme. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Pesutiloihin suoritetaan pintakosteusmittaus ja tarvittaessa porareikäkosteusmittaus rakenteiden sisältä. Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti. Tarkastus suoritetaan ohjetiedoston KH 90-00393 mukaisesti, sisältäen nykysin riskirakenteisiin vaadittavat rakenneavaukset ja –mittaukset.

Kosteusmittaus asuntokaupan yhteydessä

Kosteusmittaus suoritetaan yleensä osakehuoneiston kaupan yhteydessä asunnon märkätilojen kunnon ja korjaustarpeen selvittämiseksi. Tavoitteena on selvittää, voiko ostaja käyttää märkätiloja edelleen normaalisti, vai onko ostajan syytä varautua remontteihin. Märkä- ja kosteisiin tiloihin kuuluvat yleisesti keittiö, wc-tilat, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone. Pintakosteusmittaus suoritetaan pääsääntöisesti rakenteita avaamatta, tarvittaessa ja epäilyttävissä tapauksissa rakenteiden sisällä oleva kosteus tarkastetaan porareikämittauksella niin, ettei rakenteita tai vedeneristeitä vaurioiteta kohtuuttomasti. Silmämääräisessä tarkastuksessa tutkitaan pintamateriaalien laatu ja kunto, lattian kallistukset sekä tarkastetaan vesikalusteiden toiminta ja lattiakaivon tiiveys. Lisäksi tarkastetaan ilmanvaihdon toiminta aistinvaraisesti. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti.

Asuntokaupan kuntotarkastuksissa sinua palvelee asiantuntijamme!

Asuntokaupan kuntotarkastusten ja kosteusmittausten erikoisosaajat.

Kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastaja haastattelee omistajaa tai käyttäjää ja tarkastaja kirjaa haattattelun tiedot kuntotarkastusraporttiin. Seuravaa lomaketta käytetään yleensä vain silloin, kun omistaja ei pääse tarkastukseen paikalle.

Kuntotarkastus - esitietolomake


Tilaajan toimintaohjeet

AKK toimintaohjeet